Đang thực hiện

Đăng ký mua nhà thu nhập thấp như thế nào?

Ngày đăng: 21/12/2013

Dự án nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị là dự án nhà ở được đầu tư xây dựng do các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư để bán (trả tiền một lần hoặc trả góp), cho thuê, cho thuê mua. 

Gần đây một số dự án nhà thu nhập thấp đang được triển khai nhận hồ sơ đăng ký tại trụ sở Sở xây dựng Hà Nội, nhằm giúp các độc giả của Địa Nam không mất nhiều thời gian hoàn thành thủ tục hồ sơ và một số lưu ý để nộp đủ bộ hồ sơ theo quy định. 


Điều kiện mua nhà thu nhập thấp

1.  Hộ gia đình có ít nhất 01 người hoặc cá nhân (đối với trường hợp là hộ độc thân) thuộc đối tượng sau đây:

 • Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội – nghề nghiệp; viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang (kể cả trường hợp đã nghỉ chế độ theo quy định).
 • Người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật (kể cả trường hợp đã được nghỉ theo chế độ quy định); người lao động tự do, kinh doanh cá thể đảm bảo có thu nhập thấp để thanh toán tiền mua, thuê, thuê mua nhà ở theo quy định.

2.  Yêu cầu về sở hữu nhà ở. 

 • Chưa có nhà ở. 
 • Là người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích quá chật chội: có diện tích nhà ở chung cư hoặc nhà ở riêng lẻ có diện tích trung bình < 5m2/ người. 
 • Chưa được Nhà nước hỗ trợ về nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức
 • Đối với các trường hợp có nhu cầu mua và thuê mua nhà ở thu nhập thấp thì phải có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại Thành phố Hà Nội.
 •  Có mức thu nhập hàng tháng (tính bình quân theo đầu người) dưới mức bình quân theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố.
Bộ hồ sơ hoàn chỉnh
 

TT Thành phần Hồ sơ Số lượng Ghi chú
1 Đơn đăng ký mua nhà ở theo mẫu đính kèm bài viết 01 Bản chính  
2 Giấy xác nhận về hộ khẩu và thực trạng chỗ ở theo mẫu đính kèm bài viết
+ Đối với các trường hợp có nhu cầu mua nhà ở thu nhập thấp thì phải là đối tượng có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại các quận và đối tượng hưởng lương ngân sách có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại các huyện.
+ Trường hợp đối tượng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, nếu chưa có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú thì phải có xác nhận của đơn vị nơi người đó đang công tác về chức vụ, thời gian công tác, thực trạng về nhà ở.
01 Bản chính  
3 Giấy xác nhận về đối tượng và thu nhập theo mẫu tại phụ lục số 01b (QĐ34/2010/QĐ-UBND) do cơ quan, đơn vị nơi từng thành viên trong hộ gia đình đang làm việc xác nhận.
Các đối tượng thuộc diện được mua nhà ở thu nhập thấp phải có mức thu nhập bình quân hàng tháng không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.
Mỗi cá nhân một bản  
4 Bản sao công chứng CMTND. Người làm đơn  
5 Bản sao công chứng sổ Hộ khẩu 01 Bản  
6 Giấy tờ ưu tiên (nếu có): Đối với trường hợp là đối tượng được ưu tiên yêu cầu phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh:
- Người hoạt động cách mạng trước 1/1/1945 (Lão thành cách mạng); người hoạt động cách mạng Tiền khởi nghĩa; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; bà mẹ Việt Nam anh hùng; anh hùng LLVTND, AHLĐ trong kháng chiến; thân nhân liệt sỹ (bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ) hưởng tuất nuôi dưỡng hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
- Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (không thuộc đối tượng quy định tại Pháp lệnh ưu đãi NCC).
- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%; bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 81%; thân nhân liệt sỹ; người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động dưới 81%.
- Giáo sư; nhà giáo nhân dân; thầy thuốc nhân dân; nghệ sỹ nhân dân; người được khen thưởng Huân chương cao quý của Nhà nước (Huân chương sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập các hạng; Huân chương Quân công các hạng; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng; Huân chương chiến công các hạng; Huân chương Lao động hạng Nhất.
- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày; Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng I hoặc Huân chương Chiến thắng hạng I.
- Phó giáo sư; nhà giáo ưu tú; thầy thuốc ưu tú; nghệ sỹ ưu tú; nghệ nhân; chiến sỹ thi đua Toàn quốc.
- Trong hộ có 02 CBCNVC có thâm niên công tác mỗi người trên 25 năm.
- Cán bộ hưởng lương từ ngân sách.
- Lao động thuộc doanh nghiệp Nhà nước.
- Đối với bản sao thì phải công chứng, chứng thực
- Những giấy tờ xác nhận của cấp có thẩm quyền thì phải là bản gốc
 

Lưu ý khi hoàn thiện và nộp hồ sơ đăng ký mua nhà

1 - Mẫu đơn đăng ký
 • Người viết đơn: Trực tiếp viết đơn và ký.
 • Mức thu nhập bình quân của hộ gia đình là tổng thu nhập (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, các khoản thu nhập thường xuyên khác) của các thành viên có thu nhập thường xuyên (được kê khai và có xác nhận của đơn vị quản lý) chia cho tổng số các thành viên của hộ gia đình đó.
2 - Giấy xác nhận về hộ khẩu và thực trạng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân đăng ký mua nhà ở thu nhập thấp.
 • Kính gửi: Ghi tên UBND cấp phường nơi ở hiện tại.
 • Họ và tên chủ hộ: Theo hộ khẩu đã đăng ký
 • Đánh dấu (x) vào ô vuông £ một trong hai trường hợp: Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ hoặc có nhà ở nhưng diện tích bình quân dưới 5m2 sử dụng/người.
 • Đối với các trường hợp có nhu cầu mua và thuê mua nhà ở thu nhập thấp thì phải là đối tượng có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại các quận và đối tượng hưởng lương ngân sách có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại các huyện. Trường hợp đối tượng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, nếu chưa có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú thì phải có xác nhận của đơn vị nơi người đó đang công tác về chức vụ, thời gian công tác, thực trạng về nhà ở.
3 - Giấy xác nhận về đối tượng và thu nhập của từng cá nhân trong hộ gia đình để đăng ký mua nhà ở thu nhập thấp.
 • Tên Cơ quan, đơn vị: Ghi tên cơ quan, đơn vị quản lý của người được xác nhận;
 • Đối với lao động tự do, kinh doanh cá thể UBND cấp phường xác nhận về đối tượng, nghề nghiệp không cần xác nhận mức thu nhập;
 • Đối với các đối tượng đăng ký thuộc Bộ Quốc phòng thì gửi thêm 01 bản sao Giấy xác nhận theo mẫu này do cơ quan, đơn vị nơi đang công tác xác nhận về Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hà Nội để tổng hợp.
4 - Đối với việc nộp hồ sơ cần lưu ý 
 • Khi khách hàng mang hồ sơ đến nộp, chủ đầu tư có trách nhiệm nhận và bảo quản hồ sơ theo đúng biên bản giao nhận với khách hàng. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ người nhận Hồ sơ có trách nhiệm ghi rõ lý do chưa giải quyết và trả lại cho người nộp Hồ sơ thực hiện bổ sung, hoàn thiện Thời gian nộp lại hồ sơ tối đa trong vòng 15 ngày kể từ ngày trả lại hồ sơ.
 • Mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân chỉ được làm 01 bộ hồ sơ, khi khách hàng không đủ điều kiện mua tại dự án sẽ được trả lại bộ hồ sơ theo biên bản giao nhận đã ký và nêu rõ lý do.
 • Các cá nhân phải mang theo chứng minh thư nhân dân và trực tiếp nộp, ký giấy biên nhận hồ sơ tại địa điểm do Công ty quy định.
 • Các loại giấy tờ, văn bằng, chứng nhận….liên quan, Hồ sơ cần được phôto công chứng, chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Sàn BĐS Địa Nam

Tên của bạn (*)

Địa chỉ email (*)

Nội dung thông điệp (*)


Vui lòng nhập Nội dung

Mã ngẫu nhiên (*)

captcha Vui lòng nhập Mã ngẫu nhiên

Tin liên quan
05/12/2013 18:18
Chính sách thuế BĐS: Đối tượng chịu thuế
04/12/2013 15:11
Kinh nghiệm để tránh “bị lừa” khi mua nhà dự án
02/12/2013 18:12
Những cái bẫy trong hợp đồng mua bán nhà đất
25/11/2013 09:26
Chính sách đền bù đất đai theo dự thảo Luật Đất đai sửa đổi liệu đã "ổn"???
20/11/2013 15:17
Kỳ 2: Tổng hợp cách tính chỉ số giá bất động sản.
Tài khoản
Tài khoản
Vui lòng nhập Tên tài khoản
Mật khẩu
Vui lòng nhập Mật khẩu
Quên mật khẩu?
Hotline: 043 787 8822
Right adv 1
Right adv 2
Right adv 3
Right adv 5
 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA NAM
Hà Nội: số 22D phố Giảng Võ - phường Cát Linh - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội
Điện thoại: (+84) 4 3787 8822 - Fax: (+84) 4 3787 8282
Email: info
@dianam.vn - sanbds@dianam.vn
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101592377 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp
Bản quyền thuộc Công ty cổ phần thương mại Địa Nam © 2013 
Yêu cầu ghi rõ nguồn "batdongsan.dianam.vn" khi xuất bản tin tức từ trang web. 

Thiết kế website bởi Web123.vn